Startpagina > Projecten/Innovatie > Onderzoeksinfrastructuur > Alamire Foundation

Integrated Database for Early Music

 Pagina in het Engels

Partners

 • Alamire Foundation - International Centre for the Study of Music in the Low Countries
 • LIBIS
 • ESAT
 • Funding: Hercules foundation

 

Het project

De Alamire Foundation (International Centre for the Study of Music in the Low Countries) doet onderzoek naar oude muziekhandschriften van de Lage Landen. Voor de Alamire Foundation is het belangrijk om de gedigitaliseerde manuscripten veilig te kunnen bewaren, beschrijven en ontsluiten voor onderzoek. Alamire werkte samen met LIBIS voor de uitbouw van hun digitale onderzoeksinfrastructuur. Het IDEM project werd gefinaniert door de Hercules stichting.

 

Infrastructuur:

 • CollectiveAccess database voor het beschrijven en beheren van de academische metadata en gerelateerd onderzoeksmateriaal
 • Omeka web publishing software voor de ontsluiting van de gedigitaliseerde manuscripten en onderzoeksresultaten naar een publiek van onderzoekers en geïnteresseerden
 • Rosetta voor de opslag en duurzame bewaring van de hoge resolutiebeelden en andere media
 • Mirador hoge resolutie viewer voor de consultatie van en het vergelijkend onderzoek naar de manuscripten

 

Stappenplan:

 • Gedetailleerde analyse van de noden m.b.t. de database en het datamodel, de publiekswebsite, bewaring en toegang tot de beelden via de gespecialiseerde viewer
 • Selectie van de meest geschikte software. In dit project werd verder gebouwd op bestaande software om de ontwikkelingskost te beperken
 • Implementatie van het datamodel in CollectiveAccess
 • Ingestovereenkomst voor de immport van de beelden in Rosetta (bepaling afgeleiden, toegangsrechten, watermerken …)
 • Ontwerp van de publiekswebsite
 • Implementatie en herontwikkeling van de Mirador viewer volgens de gedetailleerde requirements
 • Administrator opleidingen van de verschillende software pakketten
 • Testing (door zowel LIBIS als Alamire), iteraties en verfijningen
 • Lancering

 idemdatabase.org

Omeka website www.idemdatabase.org

 

Resultaat

LIBIS ontwikkelde voor Alamire een centrale databank voor het beheren van de academische metadata m.b.t. de gedigitaliseerde manuscripten en de bijhorende onderzoeksdata en bronmateriaal. Ook de website is momenteel in volle ontwikkeling. Via dit publieksportaal kunnen onderzoekers en andere geïnteresseerden kennis maken met gedigitaliseerde muziekmanuscripten uit o.a. de Koninklijke Bibliotheek Brussel en de Biblioteca Apostolica Vaticana. De Mirador viewer geeft onderzoekers de mogelijkheid de digitale kopieën in de beste omstandigheden te consulteren en vergelijkend onderzoek te verrichten.

Mirador viewer

 Mirador viewer

Mirador viewer

Comparative object view in Mirador

 

Project status

Het project is gestart in maart 2014.  Na de projectfase werd dit omgezet in een permanente Heron dienstverlening aan Alamire.